คอร์สเด็กใน ปี 1 (มจพ.)

หมายเหตุ กรณีสมัครและชำระเงินเต็มจำนวน

สาขาเรียน เลือกภาษา หมายเหตุ ไม่ผ่อนชำระ
สาขาไฟฟ้า
1. ภาคภาษาไทย
>>คลิก<<
2. ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
>>คลิก<<
สาขาเครื่องกล
1. ภาคภาษาไทย
>>คลิก<<
2. ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
>>คลิก<<
สาขาโยธา
1. ภาคภาษาไทย
>>คลิก<<
2. ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
>>คลิก<<