คอร์สที่ 1 ม.ปลาย ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนออนไลน์)

หมายเหตุ เป็นการสอนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM

สำคัญอ่าน
ผู้สมัคร ห้าม เปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินคอร์สเรียน ทุกกรณี ทุกกรณี
(ดังนั้นก่อนสมัครเรียนศึกษารายละเอียดคอร์สให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงิน)
งดให้บริการ คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ของสถาบัน
วันรับสมัคร
รับสมัครแล้ววันนี้
ปิดรับสมัคร
6 มิถุนายน 2567 (หรือจนกว่าจะเต็ม)
ประกาศห้องเรียน
7 มิถุนายน 2567 ทาง กลุ่ม line
รับหนังสือ
จัดส่งตามที่อยู่ในกรณีสอนออนไลน์เริ่มจัดส่ง 3 มิ.ย. 2567
วิธีเข้าเรียนออนไลน์
  คลิกดูวิดิโอ
วันเรียน
เรียนตามตาราง ขาดเรียนมี VDO ย้อนหลังให้ (VDO หมดอายุ 27/9/67)
วิชาเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ
ราคา
5790 .-บาท
QR Code ติดตามข่าวสาร (อัพเดตรายชื่อ)

(ของนักเรียน)

เวลาเรียน
8.30-15.30 น. (เรียนวันละ 6 ชม.) รวมทั้งสิ้น 96 ชม.
สมัครเรียน
ตารางเรียน

ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ไปสอนออนไลน์ ในกรณีสถานะการณ์ Covid-19 ไม่ดีขึ้น

หากไม่สามารถยึดหยุ่น รับการเปลี่ยนแปลงได้ ขอความกรุณา อย่าสมัครเรียน

ลำดับ วันเรียน
1
9 มิ.ย. 67
2
16 มิ.ย. 67
3
23 มิ.ย. 67
4
30 มิ.ย. 67
5
7 ก.ค. 67
6
14 ก.ค. 67
7
21 ก.ค. 67
8
28 ก.ค. 67
9
4 ส.ค. 67
10
11 ส.ค. 67
11
18 ส.ค. 67
12
25 ส.ค. 67
13
1 ก.ย. 67
14
8 ก.ย. 67
15
15 ก.ย. 67
16
22 ก.ย. 67