คอร์สที่ 3 อาชีวะ และ ปวส. ตะลุยข้อสอบ สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด)

-

สำคัญอ่าน
ผู้สมัคร ห้าม เปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินคอร์สเรียน ทุกกรณี ทุกกรณี
(ดังนั้นก่อนสมัครเรียนศึกษารายละเอียดคอร์สให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงิน)
งดให้บริการ คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ของสถาบัน
วันรับสมัคร
เริ่มแล้ววันนี้
ปิดรับสมัคร
25 มกราคม 2567 (หรือจนกว่าจะเต็ม)
รับหนังสือ
รับวันเรียนวันแรกที่สถาบัน หรือจัดส่งตามที่อยู่ในกรณีสอนออนไลน์เริ่มจัดส่ง 22 ม.ค. 2567
วันเรียน
เรียนตามตาราง (มี vdo ย้อนหลังให้ทุกครั้ง)
วิชาเรียน
คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, อังกฤษ, พื้นฐานวิศวะ
ราคา
5900 .-บาท
QR Code ติดตามข่าวสาร (อัพเดตรายชื่อ)

(ของนักเรียน)

เวลาเรียน
8.30-17.30 น. (เรียนวันละ 8 ชม.) มี 2 วันเรียน 10 ชม.
สมัครเรียน
ตารางเรียน

ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวันสอบของ มจพ. ตามสถานะการโควิด 19

หากตารางเรียนพิเศษของผู้สมัคร ไม่สามารถยึดหยุ่นได้ ขอความกรุณา อย่าสมัครเรียน
ลำดับ วันเรียน วิชาเรียน
1
27 ม.ค. 67

เรียนวิชา พื้นฐาน

คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, อังกฤษ

2
28 ม.ค. 67
3
3 ก.พ. 67
4
4 ก.พ. 67
5
10 ก.พ. 67
6
11 ก.พ. 67
7
17 ก.พ. 67
8
18 ก.พ. 67
9
19 มี.ค. 67

เรียนวิชา พื้นฐานวิศวกรรม

3 วันสุดท้ายอาจะมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวันสอบ

10
20 มี.ค. 67
11
21 มี.ค. 67