คอร์สที่ 3 อาชีวะ และ ปวส. ตะลุยข้อสอบ สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนออนไลน์)

-

สำคัญอ่าน
ผู้สมัคร ห้าม เปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินคอร์สเรียน ทุกกรณี ทุกกรณี
(ดังนั้นก่อนสมัครเรียนศึกษารายละเอียดคอร์สให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงิน)
งดให้บริการ คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ของสถาบัน
วันรับสมัคร
เริ่มแล้ววันนี้
ปิดรับสมัคร
25 มกราคม 2567 (หรือจนกว่าจะเต็ม)
รับหนังสือ
รับวันเรียนวันแรกที่สถาบัน หรือจัดส่งตามที่อยู่ในกรณีสอนออนไลน์เริ่มจัดส่ง 22 ม.ค. 2567
วิธีเข้าเรียนออนไลน์
  คลิกดูวิดิโอ
วันเรียน
เรียนตามตาราง (มี vdo ย้อนหลังให้ทุกครั้ง)
วิชาเรียน
คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, อังกฤษ, พื้นฐานวิศวะ
ราคา
5900 .-บาท
QR Code ติดตามข่าวสาร (อัพเดตรายชื่อ)

(ของนักเรียน)

เวลาเรียน
8.30-17.30 น. (เรียนวันละ 8 ชม.) มี 2 วันเรียน 10 ชม.
สมัครเรียน
ตารางเรียน

ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวันสอบของ มจพ. ตามสถานะการโควิด 19

หากตารางเรียนพิเศษของผู้สมัคร ไม่สามารถยึดหยุ่นได้ ขอความกรุณา อย่าสมัครเรียน
ลำดับ วันเรียน วิชาเรียน
1
27 ม.ค. 67

เรียนวิชา พื้นฐาน

คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, อังกฤษ

2
28 ม.ค. 67
3
3 ก.พ. 67
4
4 ก.พ. 67
5
10 ก.พ. 67
6
11 ก.พ. 67
7
17 ก.พ. 67
8
18 ก.พ. 67
9
19 มี.ค. 67

เรียนวิชา พื้นฐานวิศวกรรม

3 วันสุดท้ายอาจะมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวันสอบ

10
20 มี.ค. 67
11
21 มี.ค. 67