×

คอร์สที่ 1 ก่อนเปิดเทอม ปวช 2

.

วันรับสมัคร
เริ่มแล้ววันนี้
ปิดรับสมัคร
2 พฤษภาคม 2567 (หรือจนกว่าจะเต็ม)
วันเรียน
เรียนตามตาราง .
วิชาเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
ราคา
1590 .-บาท
เวลาเรียน
10.30-15.30 เรียนวันละ 4 ชม รวม 28 ชม.
สมัครเรียน
ตารางเรียน
ครั้งที่ วันเรียน
1
4 พ.ค. 67
2
5 พ.ค. 67
3
11 พ.ค. 67
4
12 พ.ค. 67
5
18 พ.ค. 67
6
19 พ.ค. 67
7
25 พ.ค. 67