คอร์ส ปวช.3 เทคนิค สอบเข้า ป.ตรี

เทอม 1

ชื่อคอร์สเรียน สถานะคอร์ส
คอร์สที่ 1 ปวช 3 ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 2 ปวช.3 ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด)
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด