คอร์ส ม.ปลาย สอบเข้า ป.ตรี

เทอม 1

ชื่อคอร์สเรียน สถานะคอร์ส
คอร์สที่ 1 ม.6 ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 2 ม.6 ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด)
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด