คอร์ส อาชีวะ และ ปวส. สอบเข้า ป.ตรี

เทอม 1

ชื่อคอร์สเรียน สถานะคอร์ส
คอร์สที่ 1 อาชีวะ และ ปวส. ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด)
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด
คอร์สที่ 2 อาชีวะ และ ปวส. ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด) เนื้อหาซ้ำกับคอร์สที่ 1
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 3 อาชีวะ และ ปวส. ตะลุยข้อสอบ สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 4 อาชีวะ และ ปวส. ตะลุยข้อสอบ สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนสด) เนื้อหาซ้ำกับคอร์สที่ 3
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด