คอร์สระดับ ม.ต้น

promotion

เทอม 1

ชื่อคอร์สเรียน สถานะคอร์ส
คอร์สที่ 1 ปรับพื้นฐาน ม.2 ขึ้น ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 2 ปรับพื้นฐาน Basic ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 3 ตะลุยข้อสอบ Basic ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 4 คอร์สโควต้าเรียนดี สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด

เทอม 2

ชื่อคอร์สเรียน สถานะคอร์ส
คอร์สที่ 5 ปรับพื้นฐาน Basic ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 6 ปรับพื้นฐาน Advance ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด
คอร์สที่ 7 ตะลุยข้อสอบ Basic ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด
คอร์สที่ 8 ตะลุยข้อสอบ Advance ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 9 ตะลุยข้อสอบ Advance ม.3 สอบเข้าเตรียมวิศวะ มจพ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร