ป.ตรี (มจพ.) วิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
Calculus 1 (คณิต 1) ทุกคณะ

Engineering mathematic I (วิศวะ วทอ ครุ) Mathematic I (วิทยา)

Calculus 2 (คณิต 2) ทุกคณะ

Engineering mathematic II (วิศวะ วทอ ครุ) Mathematic II (วิทยา)

Calculus 3 (คณิต 3) ทุกคณะ

Engineering mathematic III (วิศวะ วทอ ครุ) Mathematic III (วิทยา)

Diffequation (ODE) ทุกคณะ
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 1

PHYSICS I (วิศวะ วิทยา วทอ ครุ)

ฟิสิกส์ 2

PHYSICS II (วิศวะ วิทยา วทอ ครุ)

กลุ่มวิชาเคมี
เคมี

Chemistry (วิศวะ วิทยา วทอ ครุ)

กลุ่มวิชาอื่นๆ
สถิติ วิศวกรรม ทุกคณะ

(Stat for engineer และ Fundamental Stat)

(สถิติ For everyday life เรียนไม่ได้)

(ไม่ใช่ วิชา Statics)

Computer Program ภาษา C ทุกคณะ
ติดต่อเพจ กวดวิชา ETC เพื่อจัดกลุ่มเรียน
Computer Program Python ทุกคณะ
ติดต่อเพจ กวดวิชา ETC เพื่อจัดกลุ่มเรียน
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ คณะวิศวะ
Static & Mechanics (CE ChE,EE,PE, LE,MHE)
Mechanic (MAE, IE, IEE, INAE)
Dynamic (PE,MHE)
-
Machanic of Machinery วิศวะ
-
Organic Chem (Ch.E)
Thermo ME,IE,MHE,IEE วิศวะ
Thermo-Fluid (RE,PE,LE,INAE)
Heat transfer (เฉพาะ วิศวะ)
Refrigeration MAE
-
Airconditioning
Fluid ME,MHE
-
Basic-ele (PE Ch.E ME)
Material วิศวะ (วัสดุศาสตร์)
Mechanics of material 1 CE

Solid or Strength

Mechanics of material 2 CE

Solid or Strength

-
Mechanics of material (PE Ch.E LE MHE)

Solid or Strength

Mechanics of material (ME)

Solid or Strength

Circuit 1 ECE, IEE
Circuit 2 ECE, IEE
Electromagnetic ECE
-
Electromagnetic IEE
-
Power system ECE
ติดต่อ เพจ กวดวิชา ETC
Electronics ECE
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ วทอ
Mechanic รหัสวิชาใน มหาลัย 030103101
Mechanic รหัสวิชาใน มหาลัย 030103102
Thermo วทอ
Thermo-Fluid วทอ
Mechanics of material CvET (สาขาอื่นเรียนไม่ได้)

Solid or Strength

-
Mechanics of material (วทอ)

Solid or Strength

Material วทอ (วัสดุศาสตร์)
Fluid วทอ
Machanic of Machinery วทอ
Heat วทอ
-
Electronic (PNET,ENET)
ติดต่อ เพจ กวดวิชา ETC
Circuit (PNET,ENET)
Control System (PNET,ENET)
ติดต่อ เพจ กวดวิชา ETC
Machine (PNET,ENET)
ติดต่อ เพจ กวดวิชา ETC
Electro magnetic วทอ
-
Econ(machine1) วทอ
-
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ คณะวิทยา
Organic (IC)
ติดต่อ พี่แก้ว ID Line: Kaewmanee_ic
Anal.Chem (IC)
ติดต่อ พี่แก้ว ID Line: Kaewmanee_ic
Anal.Chem (ET)
ติดต่อ พี่แก้ว ID Line: Kaewmanee_ic
Material (IC)
ติดต่อ พี่แก้ว ID Line: Kaewmanee_ic
Intro Electronic
ติดต่อ พี่แก้ว ID Line: Kaewmanee_ic
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ คณะครุศาสตร์
Mechanic
ติดต่อ 095-146-4942 พี่แอ้
Circuit
ติดต่อ เพจ กวดวิชา ETC
Mechanics of material or Solid or Strength

Solid or Strength

ติดต่อ 082-723-4048 พี่ปอง