ป.ตรี (มจพ.) วิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 1 , ครุศาสตร์ 1 , วทอ 1
คณิตศาสตร์ วิทยา 1
ให้สมัครเรียน คณิตศาสตร์ วิศวะ 1 แทน
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 2 , ครุศาสตร์ 2 , วทอ 2, วิทยา 2
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 3 , ครุศาสตร์ 3 ,วทอ 3 ,วิทยา (Dif Eq.)
(English Program)
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 1 , วิทยา 1
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
(English Program)
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 2 , วิทยา 2
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
(English Program)
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 3 , วิทยา 3
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
General Mathematics
ติดต่อ 082-723-4048 พี่ปอง
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
ฟิสิกส์ วิศวกรรม 1 , ครุศาสตร์ 1 , วิทยา 1, วทอ 1
ฟิสิกส์ วิศวกรรม 2 , ครุศาสตร์ 2 , วิทยา 2, วทอ 2
(English Program)
ฟิสิกส์ วิศวกรรม 1 , วิทยา 1
ติดต่อ 095-146-4942 พี่แอ้
(English Program)
ฟิสิกส์ วิศวกรรม 2 , วิทยา 2
ติดต่อ 095-146-4942 พี่แอ้
กลุ่มวิชาเคมี
เคมี วิศวกรรม, วิทยา ทุกสาขา (ยกเว้น IC,ET)
(English Program)
เคมี วิศวกรรม
ติดต่อ 083-297-8939 พี่แก้ว
เจนเคม สำหรับ IC ET
ติดต่อ 083-297-8939 พี่แก้ว
กลุ่มวิชาอื่นๆ
สถิติ วิศวกรรม
Computer Program (ภาษา C)
Computer Program (Python)
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ คณะวิศวะ
Static กลศาสตร์ (PE, CE, Ch.E, MHE, LE, ECE, RE)
Mechanic (ME,IE,IEE)
Dynamic (PE,MHE)
Mechanic (Mate)
ติดต่อ 082-723-4048 พี่ปอง
Organic Chem (Mate)
Thermo ME,IE,MHE,IEE วิศวะ
Thermo-Fluid (PE,InSE,วิศวะ)
Refrigeration MAE
Fluid ME,MHE
Basic-ele (PE Ch.E ME)
Material (วัสดุศาสตร์)
Mechanics of material or Solid or Strength 1 CE
Mechanics of material or Solid or Strength 2 CE
ติดต่อ 095-959-0081 พี่บิ๊ก
Mechanics of material or Solid or Strength (PE,Ch.E,LE)
Mechanics of material or Solid or Strength (ME,MHE)
Circuit 1 ECE
ติดต่อ 085-069-4803 พี่ฝ้าย
Circuit 2 ECE
ติดต่อ 085-069-4803 พี่ฝ้าย
Circuit 1 IEE
ติดต่อ 085-069-4803 พี่ฝ้าย
Circuit 2 IEE
ติดต่อ 085-069-4803 พี่ฝ้าย
Protection ECE
ติดต่อ 089-885-3660 พี่จ๊ะ
Machine ECE
ติดต่อ 089-885-3660 พี่จ๊ะ
Electromagnetic ECE
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
Power system ECE
ติดต่อ 089-885-3660 พี่จ๊ะ
Electronics ECE
ติดต่อ 085-069-4803 พี่ฝ้าย
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ วทอ
Mechanic 01 (AMET WDET ACET)
Mechanic 02 (PNET, ENET, CvET, REAT, MDET ,MTET ,INET ,TDET , PoET)
Thermo วทอ
Thermo-Fluid วทอ
Mechanics of material or Solid or Strength CvET (สาขาอื่นเรียนไม่ได้)
Mechanics of material or Solid or Strength (วทอ)
Material (วัสดุศาสตร์)
Fluid วทอ
ติดต่อ 082-723-4048 พี่ปอง
Electronic (PNET,ENET)
Circuit (PNET,ENET)
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
Control System (PNET,ENET)
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
PIPE MAT (WDET,WDT)
ติดต่อ 090-980-1167 พี่แน๊ก
Machine (PNET,ENET)
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
Electro magnetic วทอ
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ คณะวิทยา
Organic (IC)
ติดต่อ 083-297-8939 พี่แก้ว
Anal.Chem (IC)
ติดต่อ 083-297-8939 พี่แก้ว
Anal.Chem (ET)
ติดต่อ 083-297-8939 พี่แก้ว
Material (IC)
ติดต่อ 083-297-8939 พี่แก้ว
ป.ตรี (มจพ.) วิชาเฉพาะ คณะครุศาสตร์
Mechanic
ติดต่อ 095-146-4942 พี่แอ้
Circuit
ติดต่อ 087-519-9533 พี่เต้
Mechanics of material or Solid or Strength