×

คอร์ส ม.ปลาย สอบเข้า ป.ตรี

เทอม 1

ชื่อคอร์สเรียน สถานะคอร์ส
คอร์สที่ 1 ม.ปลาย ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 2 ม.6 ปรับพื้นฐาน สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนออนไลน์) เนื้อหาซ้ำกับคอร์สที่ 1
เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด
คอร์สที่ 3 ม.6 ตะลุยข้อสอบ สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนออนไลน์)
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร
คอร์สที่ 4 ม.6 ตะลุยข้อสอบ สอบเข้า ป.ตรี มหาลัยรัฐ (สอนออนไลน์ผ่าน Zoom) เนื้อหาซ้ำกับคอร์สที่ 3
ปิดรับสมัคร/ยังไม่เปิดรับสมัคร